sobota, 30 sierpnia 2014

Europejski Program ERAZMUS


DATY: 21.26.10.2014 KRAKOW

PARTNERZY: Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Associazione di promozione sociale POLONIK, Malopolskie Centrum Kultury SOKOL w Nowym Saczu, Community Learning and Development Service, Education Services, Falkirk Council, MACH, Maison des Jeunes et de la Culture, Comité de Jumelage de Créteil.


W całym działaniu będą brać udział organizacje partnerskie z Polski, Szkocji, Włoch i Francji. Planowane przez nas główne działania to:
1) Integracja międzykulturowa 21-26.10.2014 - Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza, ul. Reymonta 18,
- prezentacja organizacji  - prezentacje multimedialne, opowiadanie, pokaz - każda z organizacji w ciekawy sposób prezentuje swoją działalność w kontekście tematu seminarium.
- wieczór międzykulturowy - zapoznanie się z uczestnikami, przedstawienie elementów kultury każdego z krajów ( stroje narodowe, kuchnia, historia,  geografia),
2) Wizyta studyjna - Mapa Instytucji Muzycznych Krakowa 22.10.2014


3) Obrady plenarne na temat potrzeby kształcenia muzycznego i tanecznego w krajach europejskich - 23.10.2014 Urząd Miasta Krakowa. Każdy z partnerów będzie zabierał głos na temat kształcenia muzycznego w swoim kraju.
4) Warsztaty  - 23-26.10 2014 Uczestnicy z krajów partnerskich uczestniczą w warsztatach i współprowadzą je. Warsztaty będą dotyczyły poniższych zagadnień:
- Budowanie potencjału do uczenia się "Ciało+umysł+emocje"
- Kształcenie muzyczne formalne i pozaformalne - metody pracy
- Taniec jako forma ekspresji
- Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych
- Muzyczna aktywność artystyczna dzieci i młodzieży
5) ewaluacja oraz planowanie dalszej współpracy 26.10.2014

Seminarium  "MUSIC +" - Edukacja muzyczna i taneczna filarem rozwoju każdego człowieka.
Seminarium odbędzie się od 21 do 26 października 2014.
Celem seminarium jest:
- poznanie struktur muzycznej edukacji formalnej i pozaformalnej w krajach europejskich,
-zwiększenie wiedzy na temat metod kształcenia muzycznego i tanecznego,
-uświadomienie potrzeby optymalizacji funkcjonowania różnych form edukacji artystycznej,
-nawiązanie dialogu pomiędzy pedagogami i pracownikami młodzieżowymi zajmującymi się  kształceniem muzycznym
-rozwój edukacji międzykulturowej.
- rozwój kreatywności i przedsiębiorczości.
W seminarium weźmie udział 20 uczestników - pracowników młodzieżowych, liderów i nauczycieli zainteresowanych kształceniem muzycznym z czterech krajów: Polski, Włoch, Szkocji i Francji.
Podczas seminarium będą odbywały się następujące działania
- intergracja międzykulturowa w formie przedstawienia organizacji i wieczoru międzykulturowego,
- wizyta studyjna w krakowskich placówkach kształcenia muzycznego
- obrady plenarne w Urzędzie Miasta Krakowa "Potrzeby kształcenia muzycznego w krajach europejskich".
- warsztaty współprowadzone przez uczestników o tematyce:
1)Budowanie potencjału do uczenia się " ciało+umysł+emocje"
2)Kształcenie muzyczne formalne i nieformalne - metody pracy
3)Taniec jako forma ekspresji
4)Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych
5)Muzyczna aktywność artystyczna dzieci i młodzieży.
Podczas warsztatów będziemy głównie wykorzystywać metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, dyskusja,  metoda problemowa a także metody waloryzacyjne: uczenie się przez przeżywanie i metody praktyczne - uczenie się przez działanie.
Przewidujemy, ze uczestnicy posiądą wiedzę o metodach i formach kształcenia muzycznego, poznają struktury muzycznej edukacji formalnej i nieformalnej, i będą umieli je porównać a także nawiążą dialog i współpracę z nauczycielami z organizacji partnerskich, rozwiną swoją kreatywność i przedsiębiorczość. Jako korzyść długoterminową przewidujemy przede wszystkim dalszą współpracę, popularyzację edukacji artystycznej, szerzenie sztuki i kultury.

Pozdrawiam serdecznie,
Dorota

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza