wtorek, 21 lipca 2015

IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą odbyły się w Oborach pod Warszawą

IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą odbyły się w Oborach pod Warszawą w dniach od 29 czerwca do 10 lipca. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele polonijni z całej Europy i świata, m.in. z Francji, Niemiec, Ukrainy, Kanady, Kazachstanu, Hiszpanii, Włoch, Belgii, a także nauczycielka ze szkoły Polskie ABC przy Stowarzyszeniu Polonik z Udine- Julita Czarnecka. Zostaliśmy zakwaterowani w Domu Pracy Twórczej, gdzie przez lata gościło wielu polskich pisarzy i poetów m.in. Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert.Warsztaty zorganizowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej, koordynatorką szkolenia była pani Olga Tumińska z Wydziału Edukacji Publicznej IPN. Szkolenie obejmowało wykłady prowadzone przez specjalistów z dziedziny historii najnowszej, były także prowadzone warsztaty dotyczące pracy z dziećmi, nauczania języka polskiego i historii za granicą. Wykład inauguracyjny poprowadził pan prezes IPNu dr Łukasz Kamiński, wykłady wygłosili również m.in. prof. Jan Żaryn, dr Jan Szkudliński, prof. Jerzy Eisler, dr Tadeusz Rudzikowski. Na warsztatach poznawaliśmy aktywne metody nauczania historii Polski, metody organizowania wystawy historycznej, pracę w miejscach pamięci. Co więcej pojechaliśmy z wizytą do Archiwum IPNu w Warszawie, gdzie zwiedziliśmy archiwa, a także poznaliśmy metody pracy archiwistów, kartoteki, szczególnie interesujące było przejrzenie teczek znanych Polaków, np. Sławomira Mrożka, jak również tworzenie Cyfrowego Archiwum. Ponadto odwiedziliśmy Muzeum Powstań Śląskich, kopalnię Wujek, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków, a także Auschwitz i Częstochowę. Szkolenie było bardzo interesujące i ciekawe, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, a także wymieniliśmy się naszymi doświadczeniami dotyczącymi pracy w polskich szkołach za granicą.
Julita Czarnecka.

poniedziałek, 20 lipca 2015

W Gorycji otwarto polski bar


Miesiąc temu w Gorycji, nieopodal granicy ze Słowenią, Krystian Oracz - młody Polak mieszkający od 13 lat we Włoszech otworzył Bar Venezia Giulia SAPORI DALLA POLONIA (Via Capodistria 1).
Krystian w rozmowie z redakcją „Naszego Świata” przyznaje, że od dzieciństwa marzył, aby zostać barmanem, a kilka lat później narodziła się pasja gotowania. - Teraz będąc na obczyźnie połączyłem obie te pasje oraz ogromną chęć dozjednoczenia naszych rodaków i tak oto powstał nasz polski bar – stwierdza.