środa, 22 stycznia 2014

Kurs komputerowy dla wszystkich

W miesiącu lutym rozpoczynamy kurs komputerowy. Kto chciałby uczestniczyć w tym kursie uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety informacyjnej.  Ankieta ma na celu zapoznanie się z zainteresowaniem i oczekiwaniami wobec Kursu Komputerowego.
Aby przejść do ankiety należy kliknąć w poniższy link  i odpowiedzieć na pytania.Zapraszamy 
http://www.survio.com/survey/d/R9Z1C9F4L5M4B9H6U

czwartek, 16 stycznia 2014

OTWARTE ZEBRANIE 18 stycznia 2013 r.
Moi drodzy przyjaciele "Polonika" zapraszam na nasze OTWARTE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PODCZAS KTÓREGO chcemy omówić przygotowanie do obchodów Dni kultury Polskiej.

Według mnie, Dni Kultury Polskiej to przede wszystkim wizerunek nas Polaków w naszym regionie NAD KTORYM MUSIMY POPRACOWAĆ

To nie tylko osoby, które wykonują ciężką robotę w szpitalach, w fabrykach, na budowach i innych miejscach.
Oprócz pracy potrzebujemy RÓWNIEZ rozrywki  i wspólnych spotkań. 

Te dni są dla nas bardzo ważne, bo są szansą, aby w Udine zaistnieć, zwrócić na nas uwagę także władz miasta oraz różnych instytucji, które będą nam potrzebne do realizacji innych projektow, także tych socjalnych. To jedyny i najlepszy sposób, aby nas zauważono, aby móc pokazać że potrafimy działać i mogą mieć dla nas także ogromne znaczenie integracyjne. Dobra opinia jaką możemy sobie przy tej okazji wyrobić pozostanie bez wzgledu na to co bedziemy dalej robili..

Nie jest powiedziane, ze w następnym roku będą one tak rozbudowane i czy się odbędą. Teraz powinniśmy, myśle, wykorzystać różne szczęśliwe zbiegi okoliczności które pozwalają aby były tak pokazne. Myśle, że powinniśmy wykorzystać te okazje, ale musimy dzialać razem.

 Jestescie bardzo, bardzo potrzebni. DUŻO TEŻ JUŻ ZOSTALO ZROBIONE I SZKODA BY BYLO TO ZAPRZEPAŚCIĆ. Dla tego ogromnie Was proszę przyjdźcie na to spotkanie w sobotę 18 stycznia
2014r.Godz. 18:00 Via Martignacco 146 . W Klubie Polskim.

Podjęłem sie tego przedsięwzięcia gdyż nasza Prezes Dorota, Z KTÓRĄ JESTEM W KONTAKCIE, ma duże kłopoty ze zdrowiem  dzieci, KTÓRE MUSIAŁY BYĆ HOSPITALIZOWANE i musiała przedłużyć swój pobyt w kraju.
Spotkanie będzie bardzo konkretne. Na spotkanie przygotuję
materiały CO JUŻ UDAŁO NAM SIE ZREALIZOWAĆ, CO TRZEBA JESZCZE ZROBIĆ, kto objął patronat nad tym przedśięwzięciem i inne bardzo ważne informację.

Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę Włodek.
A po spotkaniu możemy zamówić pizzę i może nawet troszę posłuchać dobrej muzyki.

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Dyskusyjny Klub Filmowy przy klubie polskim w Udine
Od listopada 2013 Stowarzyszenie prowadzi DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY (DKF) realizowany w ramach
programu Klubu Polskiego działającego przy Stowarzyszeniu „Polonik”.
Przed emisja każdego filmu koordynator robi wstęp tzn. przedstawia reżysera, jego główne osiągnięcia i nagrody, opisuje aktorów oraz tło historyczne. Po emisji filmu przewidywana jest dyskusja. Koordynator pełni funkcje moderatora.

Na udział w spotkaniach DKF zapraszamy Polaków mieszkających w naszym Regionie, studentów Polonistyki z Uniwersytetu w Udine (pod względem ilości studentów studiujących Filologię Polską
jest to 3 Uniwersytet we Włoszech), jak również innych mieszkańców Regionu Friuli-Wenecja Julijska.

Od września 2014 roku planujemy emisje tych polskich filmów, które mają napisy w języku włoskim. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Polski w Rzymie.

piątek, 10 stycznia 2014

Wymiana polskiego prawa jazdy


W odpowiedzi na pytania naszych rodaków

WYMIANA POLSKICH PRAW JAZDY NA WŁOSKIE
Zgodnie z treścią art. 136-bis włoskiego Kodeksu drogowego (Codice Della Stradaprawo jazdy wydane w państwie członkowskim UE zrównane jest z odpowiadającym prawem jazdy wydanym we Włoszech. Kierowcy wyposażeni w prawa jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów oraz norm postępowania zawartych we włoskim Kodeksie drogowym.
Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas nieokreślony, zameldowany we Włoszech przez okres 2 lat (residenza normale) musi wymienić posiadane prawo jazdy. Wymiana powinna nastąpić przed upływem 2 lat liczonych od dnia uzyskania przez osobę zameldowania we Włoszech.
Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas określony, zameldowany we Włoszech, winien wymienić prawo jazdy przed upływem roku od dnia uzyskania zameldowania.
Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw członkowskich, posiadający miejsce zameldowania we Włoszech, może ubiegać się duplikat posiadanego prawa jazdy, niezależnie czy zostało ono zgubione czy skradzione. Duplikat ten wystawiany jest przez włoski Urząd Motoryzacyjny  (Ufficio Motorizzazione Civile) – odpowiednik polskiego Wydziału Komunikacji.
Posiadacz ważnego prawa jazdy, wydanego przez jedno z państw członkowskich UE , któryzgodnie z art. 118-bis, posiada miejsce zameldowania we Włoszech (residenza), może ubiegać się o wymianę (conversione) posiadanego prawa jazdy na prawo jazdy włoskie, bez konieczności zdawania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 121.
Wniosek o wymianę prawa jazdy oraz wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civile (Wydział Komunikacji) właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej.
Wymagane dokumenty:
1) wniosek wypełniony na druku TT 2112, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda mod. TT 2112),
2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),
3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),
4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o wymianę prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo),
5) 2 takie identyczne fotografie,
6) ważne prawo jazdy w oryginale wraz z jego pełną kopią.
Aby móc ubiegać się o uznanie prawa jazdy wydanego w jednym z państw członkowskich UE wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
1) wniosek wypełniony na druku TT  746, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda dum od. TT 746),
2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),
3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o  zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),
4) pełna i czytelna kopia zagranicznego i ważnego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (fotocopia completa e leggibile della patente estera In corso di validità e patente originale In corso di validità in visione),
5) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o uznanie prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo).

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO
Obywatel polski, przebywający we Włoszech z zamiarem stałego pobytu, po upływie 1 roku od dnia zameldowania ma obowiązek wymiany polskiego dowodu rejestracyjnego na włoski.
Właściwy wniosek i wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civilewłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.
Pojazdy samochodowe zarejestrowane w obcym państwie, które spełniły formalności celne lub te, o których mowa w art. 53, u. 2 dekretu z 30 sierpnia 1993 (art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131) jeżeli uległy przedawnieniu, dopuszczone są do ruchu we Włoszech przez okres do roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego państwa pochodzenia.Brak wymiany dowodu rejestracyjnego po upływie roku grozi sankcją administracyjną w wysokości od 84 do 335 euro.
Uprzejmie informujemy, iż Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w wymianie praw jady i dowodów rejestracyjnych.
Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

wtorek, 7 stycznia 2014

Informacja

 
Informujemy, że od 11 stycznia 2014 r. wznawia pracę klub polski via Martignacco 146 w Udine. Klub również jest otwarty w niedzielę 12 stycznia w godzinach od 15:00 do 20:00 .O godzinie 15:00 wyświetlony zostanie film polski pt. Mistyfikacja .Po filmie możliwa dyskusja na temat filmu. W czasie otwarcia klubu można zapisywać się do Stowarzyszenia Polonik jak uzyskać informację na temat działalności naszego Stowarzyszenia.
Czekamy na naszych rodaków.