czwartek, 10 października 2013

Kwalifikacje pielęgniarek po liceum medycznym będą uznawane automatycznie w całej Uni

Po prawie 10 latach pomyślnie zakończyła się walka o automatyczne uznawanie w Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne.
Do tej pory kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia licencjackie są uznawane w oparciu o zasadę praw nabytych, o ile osoba pracowała w zawodzie przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Podobnie uznawane są kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 7 lat.
Sytuacja ta zmieni się już niebawem. 9 października, uchwalono dyrektywę, która pozwoli absolwentom nieistniejących już liceów medycznych i studiów licencjackich na automatyczne uznawanie ich kwalifikacji zawodowych.
Dyrektywa dotyczy także innych zawodów, m.in. lekarzy, dentystów, farmaceutów czy architektów. Jak wyjaśniła europosłanka Małgorzata Handzlik, wprowadzona zostanie Europejska Karta Zawodowa w formie elektronicznego certyfikatu, która przyspieszy uznawanie kwalifikacji o co najmniej 50 proc., dzięki możliwości wyrobienia go internetowo.
Dyrektywa wprowadza też mechanizm ostrzegawczy, który uniemożliwi pracę poza granicami swojego kraju osobom, które zostały skazane lub przeciwko którym toczą się postępowania dyscyplinarne. Sprawozdawczyni komisji PE ds. zdrowia Anja Weisgerber powiedziała podczas debaty przed głosowaniem, że w przyszłości wszystkie kraje UE będą informowały się wzajemnie o anulowaniu prawa do wykonywania zawodu, by np. "lekarz nie wykonywał zawodu w sposób nieuprawniony w innym kraju".
Dyrektywa aktualizuje jednocześnie minimalne wymagania dotyczące specjalistów, którzy są objęci systemem automatycznego uznawania kwalifikacji. W UE jest siedem takich zawodów. Są to lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, weterynarze i architekci.(rr

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza