wtorek, 15 października 2013

KOMUNIKAT PRASOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

Polski Adamczyk konsul w Pałacu Aronco

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były różne działania podejmowane przez polską społeczność, w tym Stowarzyszenie POLONIK ale również możliwość współpracy nad realizacją wydarzeń kulturalnych w mieście o znaczeniu międzynarodowym,

poświęconych historii narodu polskiego. “Bardzo serdeczne spotkanie – powiedział burmistrz – podczas którego mieliśmy okazję omówić kilka ważnych kwestii dotyczących sytuacji polskiej społeczności w mieście, która jest już dobrze zintegrowana z miastem, i która dba o swoje korzenie i z tego właśnie powodu dąży do intensywnego krzewienia polskiej kultury. Naprawdę doceniam pracę wykonywaną przez Stowarzyszenie POLONIK zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jak i językowej poprzez partnerstwo z Uniwersytetem w Udine i jego wydziałem Polonistyki, który gościł już takie sławy jak Kapuściński i Szymborska. Dla rady miasta Udine to doskonała okazja do nawiązania dobrych stosunków z Polską, dlatego zapowiedziałem chęć pomocy ze strony gminy miasta Udine w organizowaniu inicjatyw i wydarzeń kulturowych”. Na koniec spotkania burmistrz Honsell w obecności przedstawicieli i przewodniczącej Stowarzyszenia POLONIK Udine, Doroty Stromidło, podarował Konsulowi pamiątkowy album o mieście Udine.
------------------------------------

Gmina Udine
Biuro prasowe
Mario Giudici, Stefano Cukinia
Via Lionello 1-33100 Udine
www.comune.udine.it 
www.udin-e.it 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza