poniedziałek, 13 maja 2013

XXII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej


Regulamin
XXII Światowego Festiwalu Poezji
Marii Konopnickiej


Przedbórz – Góry Mokre, 12 – 16 sierpnia 2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Konkurs  przeprowadzony  zostanie  w  dwóch  kategoriach:
recytacji
poezji  śpiewanej
2.
W  konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  występy  amatorów.
3.
Warunkiem  udziału  w  turnieju  recytatorskim  jest  wykonanie  2  wybranych  utworów  poetyckich  Marii  Konopnickiej  w  języku  polskim.
    Prezentacja  utworów  nie  powinna  przekroczyć  7  minut.
4.
Warunkiem  udziału  w  turnieju  poezji  śpiewanej  jest  wykonanie  2  utworów  opartych  na  tekstach  Marii  Konopnickiej  (dopuszcza  się  wykonanie  w  języku  swojego  kraju).
5.
Laureaci  nagród  głównych  z  2  ostatnich  lat  nie  będą  oceniani  przez  jury.
6.
Uczestnicy  oceniani  będą  w  5  kategoriach:

Dzieci  do 11 lat
Dzieci 12 – 15  lat
Młodzież 16 – 20 lat
Dorośli od 21 lat
Zespoły wokalne (do  10  osób)
7.
Uczestnicy  przyjeżdżają  do  Polski  na  koszt własny,  bądź  instytucji  delegujących. W dn. 12.08.2013 r. z Warszawy oraz z Medyki zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 16.08.2013 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/.
8.  W  Festiwalu  uczestniczyć  mogą  również  goście  z  zagranicy  czasowo przebywający w  Polsce.
9.  0rganizatorzy  zapewniają  bezpłatne  wyżywienie,  zakwaterowanie  oraz udział  w  imprezach    
    towarzyszących.
10. Laureaci  konkursu  otrzymują  nagrody  pieniężne  i  rzeczowe.
11. Istnieje możliwość  zaprezentowania   poza  konkursem – swoich  własnych utworów,  bądź                    programów  artystycznych  podczas  imprez  towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.
12. W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2013 r.    
      jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu.  
      Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.
13.  Zgłoszenia  można  przesłać  również  za  pośrednictwem  ambasad  lub konsulatów.
14.  Wszelkich  informacji  udzielać  będzie  Biuro Festiwalu
      Małgorzata  Błaszczyktel. + 48 44 7812515  fax +48 44 7812180e-mail:mdk_przedborz@o2.plWładysław  0barzanek, tel. +48 44 7812515
15.  Przyjazd  uczestników do Przedborza  dn. 12.08.2013 r.  odjazd dn. 16.08.2013 r.
16.  Karty  zgłoszenia  prosimy  kierować  na  adres:Miejski Dom Kultury
                     ul. Rynek 15  
        97 - 570 Przedbórz
             Polska                        
       
                             
      Serdecznie zapraszamy                                  

KARTA   ZGŁOSZENIA
na  XXIŚwiatowy  Festiwal  Poezji  Marii  Konopnickiej
Przedbórz - Góry Mokre  2013 r.


1.
Kraj: .......................................................................................................................................

2.
Imię  i  nazwisko  uczestnika , opiekuna lub nazwa zespołu:

     .................................................................................................................................................

3.
Wiek  uczestnika ....................................................................................................................

4.
Miejsce zamieszkania, adres,  nr  telefonu, e-mail).............................................................                    

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5.
Instytucja  patronująca  (dokładny adres, nr  tel., e-mail) ....................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6.
Tytuły  utworów /kompozytor w kat. poezji śpiewanej/

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7. Forma  prezentacji  (recytacja  czy  poezja  śpiewana) ...........................................................

8. Akompaniament  (instrument, płyta CD audio).....................................................................

9. Informacja  o  wykonawcy  (udział  w  konkursach,  zdobyte  nagrody  i  wyróżnienia)

   ...................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

10.  Proszę podać miejsce odjazdu w Polsce................................................................................


........................................................
            miejscowość,  data

                                                                                       
    ...................................................                                      ......................................................
           podpis  uczestnika                                                                  podpis  i  pieczęć  jednostki delegującej


Uwaga: Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  wykonawcy, opiekuna lub podać skład  zespołu                        


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza