poniedziałek, 27 maja 2013

Problemy z Polskim prawem jazdy.Jeżeli jesteś dłużeń niż rok we Włoszech.

Coraz częściej słyszy się, że Polacy maja problemy z polskim prawem jazdy , poruszając się własnym samochodem we Włoszech i przebywając ponad rok we Włoszech.
Prosimy o zapoznanie się n/w artykułami.

Artykuł 136.
Konwersja jazdy wydanych przez obce państwa i państw Wspólnoty Europejskiej.
1. Posiadacze ważnej licencji wydanej przez państwo członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
którzy nabyli mojego pobytu we Włoszech, można otrzymać na życzenie i za zwrotem
licencji w licencji kierowcy z tych kategorii, dla których jest to ważne, aby wspierać ich prawo jazdy bez
Badanie kompetencji w art. 121. Pozwolenie zostanie zwrócone zastąpiony przez włoski organ, który
wydała nową licencję, organ państwa członkowskiego, które ją wydało. Te same przepisy
ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych, jednak bez zapewnienia wycofania wszelkich
kwalifikowania dokument sam w sobie.
2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się pod warunkiem wzajemności, do posiadaczy licencji
wytycznych wydanych przez kraje spoza UE, z wyjątkiem przypadków określonych w umowach międzynarodowych.
3. Wydawanie licencji w zamian za prawo jazdy podlega kontroli stanu posiadania
Wnioskodawca wymogów fizycznych, psychicznych i moralnych ustanowionych w art 119 i 120.
kontrola wymogów psychicznych i fizycznych na podstawie art. 126, 5.rt. pkt 136.
Konwersja jazdy wydanych przez obce państwa i państw Wspólnoty Europejskiej.
1. Posiadacze ważnej licencji wydanej przez państwo członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
którzy nabyli mojego pobytu we Włoszech, można otrzymać na życzenie i za zwrotem
licencji w licencji kierowcy z tych kategorii, dla których jest to ważne, aby wspierać ich prawo jazdy bez
Badanie kompetencji w art. 121. Pozwolenie zostanie zwrócone zastąpiony przez włoski organ, który
wydała nową licencję, organ państwa członkowskiego, które ją wydało. Te same przepisy
ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych, jednak bez zapewnienia wycofania wszelkich
kwalifikowania dokument sam w sobie.  2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się pod warunkiem wzajemności, do posiadaczy licencji
wytycznych wydanych przez kraje spoza UE, z wyjątkiem przypadków określonych w umowach międzynarodowych.
3. Wydawanie licencji w zamian za prawo jazdy podlega kontroli stanu posiadania
Wnioskodawca wymogów fizycznych, psychicznych i moralnych ustanowionych w art 119 i 120.

kontrola wymogów psychicznych i fizycznych na podstawie art. 126 ustęp WSPÓLNOTY 5.PATENTE
Uznawanie licencji wspólnotowej

Prawa jazdy wydane przez państwa członkowskie WE są równoważne do odpowiednich włoskich praw jazdy (Artykuł 1 dyrektywy nr. 91/439/EWG, zmienionej dekretem z dnia 14 listopada 1997). Posiadacz prawa jazdy licencji ważnej wydanego przez inne państwo członkowskie EWG, we Włoszech, że jego pobyt ma trzy możliwości:

1. można przekształcić prawo jazdy nell'equipollente włoskie prawo jazdy. W tym przypadku należy udać się do wojewódzkiego urzędu Pojazdów Samochodowych i zastosować do przeliczenia.

2. w stanie utrzymać swoją pierwotną licencję, czyniąc ją rozpoznać. W tym przypadku należy udać się do wojewódzkiego urzędu pojazdów silnikowych i wystąpić o uznanie.

3. może zachować oryginalny licencji, bez dalszego rozpoznania. W tym przypadku, może masz problemy lub opóźnień w wydawaniu duplikatu do utraty, kradzieży lub zniszczenia pozwolenia, konieczności wymagają prasowej państwa za pośrednictwem normalnych dróg dyplomatycznych i konsularnych. NB: uznanie licencji daje takie same prawa do posiadania prawa jazdy z Włoch, więc, na przykład, uznając wspólnotowego na prawo jazdy kat. B licencji można zadać do osiągnięcia kategorii tylko robi testy na prawo jazdy.


Wiec co zapytania zrobić Na Wlodka Temat Polskiego PRAWA Jazdy lub Stycznia 2013 wg. art. 136 Kodeksu Drogowego (Kodeks Ruchu Drogowego) Nie ma obowiazku Wymiany PRAWA Jazdy wydanego LuB w polsce w kazdym innym Kraju Europejskiej na Uni Włoskie. Znaczy się, Z mozna poprosic lub TZW. "Konwersja licencji".

kontrola wymogów psychicznych i fizycznych na podstawie art. 126 pkt (...)


1. można przekształcić prawo jazdy nell'equipollente włoskie prawo jazdy. W tym przypadku należy udać się do wojewódzkiego urzędu Pojazdów Samochodowych i zastosować do przeliczenia.

2. w stanie utrzymać swoją pierwotną licencję, czyniąc ją rozpoznać. W tym przypadku należy udać się do wojewódzkiego urzędu pojazdów silnikowych i wystąpić o uznanie.

3. może zachować oryginalny licencji, bez dalszego rozpoznania. W tym przypadku, może masz problemy lub opóźnień w wydawaniu duplikatu do utraty, kradzieży lub zniszczenia pozwolenia, konieczności wymagają prasowej państwa za pośrednictwem normalnych dróg dyplomatycznych i konsularnych. NB: uznanie licencji daje takie same prawa do posiadania prawa jazdy z Włoch, więc, na przykład, uznając wspólnotowego na prawo jazdy kat. B licencji można zadać do osiągnięcia kategorii tylko robi testy na prawo jazdy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz